Íheader


Program for klubaftener m.m. forår 2024. Programmet ajourføres løbende. (22 mandags mødedage)
Gul tekst er ikke programindhold.
Seneste ændringer: 15/5 fotobesøg hos Bane Danmark. 10/6: Bedømmelse af månedens foto med ekstern dommer. - Igangværende konkurrencer i SDF og RNfoto tilføjet.
Aktuelt kaffehold i juni 2024: Bjarne, Ole L. , Ole Steen, Peder W
 


01. Januar 2024 - Nytår, intet møde


08. Januar 2024
Jens Jakobsson viser billeder fra sin nylige rejse til Indien.


15. Januar 2024
Vi ser på de billeder, som ikke blev antaget til årets klubmesterskab. Lad os komme med nogle input til de forskellige billeder. i kategorien Color Digital. Du kan se billederne her, så du kan være forberedt. 


22. Januar 2024
Udvalgte billeder fra månedens Foto. Kommenteres af Bjarne Juhl Hansen / Jens Jakobsson.


29. Januar 2024 - RNfoto bedømmelse - Østervangsskolens Festsal. Start kl. 19:30 (NB)
Aftenens møde i klubben er henlagt til Østervangsskolens Festsal, hvor RNfoto afholder bedømmelse af Papir 2. Fotoklubben Negativ står for arrangementet. Der er åbent for salg af øl, vand og kage fra kl. 19:

Plakat_Papir_2_2023-24.jpg


02. Februar 2024
Husk, der er lysfest i Roskilde. Se dette link. Vi har ikke aftalt en fælles tur, men kan eventuelt mødes på Stændertorvet kl. 17.


05. Februar 2024
Præsentation af det nye fotostudie i Fotoklubben NEGATIV Roskilde. Husk dit kamera. 


12. Februar 2024 - Lysfest i København. Mødested 17:30 v. ankeret i Nyhavn
Der er ikke møde i klubbes lokale denne aften. Vi tager i stedet til lysfest i København. Dagholdet (Poul A. og HP) foreslår, at de interesserede mødes ved ankeret i Nyhavn kl. 17:30, således at der også er mulighed for at udnytte den blå time. Send evt. spørgsmål til Poul A. fx. vedr. senere mødetidspunkt. Vi regner med at tage en rundtur forbi de mest spektakulære installationer: Kgs. Nytorv, Ofelia Plads, Skuespilhuset, Havnefronten, Den sorte diamant etc. - se kortet:

CLF.jpg
Til Jeres orientering: Lysfesten i Kbh. strækker sig fra 2/2 til 25/2. Se dette link til hele festivalen.
Sidste frist for indlevering til Region Nord, Digital 2


19. Februar 2024 - Vinterferie.


26. Februar 2024
Ordinær Generalforsamling, dagsorden i følge vedtægterne:
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse
4. Fastsættelse af næste års kontingent
5. Behandling af indkomne forslag
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer, herunder formand, samt valg af bestyrelsessuppleant. 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
8. Eventuelt
Forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.
På valg i år er Jesper Therkildsen og Bjarne Juhl Hansen, for en toårig periode. Begge er villige til genvalg. Jesper er villig til genvalg som formand. Vi skal have valgt en revisor til næste periode, idet den nuværende revisor Gerhard Hornuff ikke ønsker at fortsætte.

Efter generalforsamlingen vil vi indvie klubbens nye store TV-skærm. Til det formål opfordres alle til at medbringe en håndfuld fotos, som enten illustrerer vinterens vejr/vand, eller som viser lysfesterne i enten Roskilde eller København.


04. Marts 2024
Introduktion til forskelling YouTube Fotografer.


11. Marts 2024
Jens fortæller kort om deltagelse i internationale konkurrencer.
Derudover vil vi gerne se medlemmernes billeder. Kik i dit billedkatalog og find max 10 billeder, som vi ikke har set før. Gå også gerne længere tilbage i tiden. Medbring billederne på memorystik eller papir i mindst 30x40, så alle kan se. 


18. Marts 2024
Jens Jakobsson - Grundlæggende ting vedr. billedimport og organisering af billeder i Lightroom - samt forskellige redigeringstip. 


21. Marts 2024 - Kl. 19:30 Virumhallen
Region Nord. Bedømmelse af Digital 2. Lyngby fotoklub


25. Marts 2024
Steen og Theodor kommenterer billeder fra månedens foto. 


01. April 2024 - 2. Påskedag, intet møde


08. April 2024
Bedømmelse af månedens foto fra 2023. De antagne i alle konkurrencer i 2023 blev vist, hvorefter der blev stemt. Resultatet opgøres og præsenteres senere.


Lørdag 13. April 2024 - Kl. 14 L.A. Rings Atelier, Brøndgade 1, Sankt Jørgensbjerg

Fernisering af udstillingen: Fotoklubben Negativ i L.A. Rings fodspor på Sankt Jørgensbjerg. Her vises bl.a. 25 fotos leveret af fotoklubbens medlemmer. Se hele indbydelsen her.

Billede1.jpg


15. April 2024
Lone Kielstrup præsenterer sine billeder.
Poul A præsenterer billeder fra L.A. Ring udstilling, fra vores rundtur sidste år på Sankt Jørgensbjerg samt fotos fra receptionen.


22. April 2024 kl. 18 - Aftentur til Hedeland 
Aftentur til Hedeland. Vi mødes kl. 18 (NB) på parkeringspladsen, Vindingevej 201, se dette kort:
Skærmbillede_2024-04-16_kl._13.29.01.jpeg


29. April 2024
Vi kvalificerer billeder til SDF's fotokonkurrence "Den Nationale - Danmarksmesterskabet i fotografi", printer osv. Medbring gerne nogle fotos, som I tænker kunne være kandidater til konkurrencen, og som I ønsker at diskutere. Se nærmere på dette link f.eks. vedr. kategorier og betingelser.


06. Maj 2024 - Fototur til Trekroner
Vi mødes ved Trekroner Station kl. 19.00 og fotograferer arkitektur, natur, detaljer og meget andet. Hvis I er i bil eller på cykel, kan man senere bevæge sig videre til andre lokationer i Trekroner.


13. Maj 2024
7 medlemmer kommenterer ikke-antagne billeder fra Klubmesterskabet 2023. 
Sidste frist for tilmelding til fotobesøget hos Banedanmark d. 15/5 - se nedenfor.


Onsdag 15. Maj 2024 kl. 14:30 - Fotobesøg hos Banedanmark Roskilde
Vi mødes på Banedanmarks Maskinstation, Stenvænget 1. Se nærmere beskrivelse her.
Tilmeld dig venligst på denne formular senest 13/5.


20. Maj 2024 - 2. Pinsedag, intet møde


27. Maj 2024
Lis Pinholdt viser nogle af sine billeder, bl.a. fra udstillinger og konkurrencer.


03. Juni 2024 - Farverum og Profiler
Sten Carlsen vil gøre os meget klogere på, hvad farverum og profiler betyder for os, når vi redigerer og fremviser billeder på forskelligt udstyr.


10. Juni 2024
Bedømmelse af månedens foto 2023 med ekstern dommer. 
Michael Holm Hansen, som er billedsekretær i Næstved Fotoklub, har set på de antagne billeder fra Månedens foto. 
I sin egen fotoklub arrangerer han mandagsture og rejser rundt i Europa, samtidig med han øver sig på at blive en bedre dommer. 
På aftenes sammenligner vi hans bedømmelse med vores egen som vi foretog på en klubaften og vi kårer vinderne af månedens foto. 


17. Juni 2024 - Sommerafslutning
Den traditionsrige sommerafslutning afholdes også i år hos Jesper. Detaljer følger. 
Deadline for aflevering af papirbilleder til "Den Nationale" til Jens.


30. Juni 2024 Søndag
Deadline for upload af digitale billeder til Den Nationale.