header

Om Fotoklubben NEGATIV Roskilde

Fotoklubben NEGATIV er medlem af den landsdækkende fotoorganisation Selskabet for Dansk Fotografi (SDF). Gennem SDF er vi også medlem af det internationale fotoforbund Fédération International de l'Art Photographique. Endvidere er vi medlem af et regionalt samarbejde mellem fotoklubber i og omkring hovedstadsområdet, Region Nord Foto.


Fotoklubbens formål

Fotoklubben NEGATIV har til formål at udvikle medlemmernes evner og interesse for det, vi kalder billedmæssig fotografi. Bag denne lidt kryptiske betegnelse ligger idéen om, at fotografi er andet og mere end blot tilfældigt knipseri med et kamera.
Vi ligger alle inde med sommerferiebilleder eller billeder fra tante Annas fødselsdag.
Det er personlige minder, som vi er glade for, men som ikke altid siger udenforstående så meget.
Men fotografi kan være meget mere end det. Fotografi er også et udtryksmiddel i lighed med f.eks. litteratur eller teater. Fotografiet kan ligesom en roman eller teaterstykke gøres til en oplevelse for andre end fotografen selv. Det er dette, vi gerne vil udvikle i klubben.
Klubben ønsker først og fremmest at tilbyde sine medlemmer inspiration. Som der står i klubbens formålsparagraf: "Klubben søger ved afholdelse af møder, studiekredse, konkurrencer o.l. samt ved deltagelse i nationale og internationale udstillingsarrangementer,
at udvikle medlemmernes fotografiske færdigheder, såvel teknisk som kunstnerisk".

Klubben er åben for alle, der har interesse for fotografi og ønsker at blive en bedre fotograf.
Det er naturligvis en god ide at eje et kamera, men man behøver ikke at være superdygtig og indehaver af fotogrej for en million. Nej,
meget mindre kan gøre det; der er ingen nedre grænse.


Klubaftner

Klubben har som udgangspunkt arrangement hver mandag kl. 19.00. Programmet fastlægges af medlemmerne, og der tilstræbes en balance mellem mere generelle emner (spændende gæsteforedrag, debatter, billedanalyse, konstruktiv kritik af medlemmers egne billeder m.m.) og tekniske emner for både begyndere og viderekomne (kamerateknik, billedbehandling, udskrivning af billeder, udstillingsteknik m.m.). De tekniske aftner kan være en god hjælp for nye medlemmer til at komme i gang med fotografering eller få hjælp på udvalgte områder. Klubaftnerne giver desuden også muligheder for diskussioner og en god snak mellem medlemmerne, hvor nye og mindre erfarne medlemmer mere direkte kan blive hjulpet af klubbens mere erfarne medlemmer.
Digitalteknikkens udvikling har gjort, at film og det traditionelle mørkekammer ikke længere er på klubbens program. Klubbens navn kan derfor med nogen ret siges at være misvisende, men sådan har den altså heddet siden starten i 1977.
Vores klubaftner starter sædvanligvis med kaffe og småkager, der også er inkluderet i kontingentet.


Hvad koster det

Et medlemskab af Fotoklubben NEGATIV koster 350 kr. halvårligt med betaling juli og januar.
Klubben er som nævnt medlem af Selskabet for Dansk Fotografi (SDF). Det giver ret til, at det enkelte medlem kan deltage i den årlige udstilling/konkurrence DEN NATIONALE se her (SDF's hjemmeside). Klubben betaler også deltagelse i SDF-godkendte udstillinger se her.
Hvis man ønsker at være personligt medlem af SDF, er kontingentet som udgangspunkt 300 kr. årligt. Det opkræves af SDF ca. 1. juli hvert år, men kan opgraderes eller nedgraderes af det enkelte medlem se her.


 

 

 

Fotoklubben NEGATIV Roskilde
Vestergade 17c
4000 Roskilde
info@fotoklubnegativ

Samarbejdspartnere

Log ind på siden her

Log in
x
x
x
x